Blog

Otrzymasz od nas szczegółowe informacje na temat naszych produktów i usług.

pompy-ciepla-montaz-erco-lodz

Ze zużyciem energii elektrycznej liczymy się coraz bardziej. Zużycie energii wyliczamy coraz dokładniej, zwłaszcza że ceny prądu cały czas rosną. Między innymi z tego względu gospodarstwa domowe starają się bazować na urządzeniach energooszczędnych, dzięki którym rachunki mogą zostać obniżone. Sprzętem, który ma ogromny wpływ na oszczędność zużycia energii, jest powietrzna pompa ciepła. Można wykorzystać ją między innymi do ogrzewania domu, wentylacji oraz c.w.u. (ciepła woda użytkowa). Ile prądu zużywa pompa ciepła i jaki konkretnie ma to wpływ na wydatki i domowy budżet?

Wokół instalacji powietrznej pompy ciepła narosło wiele mitów. Coraz więcej inwestorów poszukuje wiarygodnych informacji o cenie montażu, rodzajach pomp ciepła i zużyciu energii elektrycznej, czyli docelowych kosztach ogrzewania pomieszczeń i c.w.u. generowanych przez pompę ciepła (pobór prądu związany z pracą całej instalacji).

Ile prądu rocznie zużywa pompa ciepła typu powietrze – woda?

Ile kosztuje pompa ciepła - banner - Erco

W praktyce podanie wymiernych wartości zużycia prądu przez powietrzne pompy ciepła jest zagadnieniem skomplikowanym i zależnym od wielu czynników. Producenci deklarując efektywność pomp ciepła operują pojęciami: efektywność COP (ile prądu zużywa pompa w danym momencie, ile energii cieplnej jest oddawane przy wykorzystaniu 1 kWh energii elektrycznej), współczynnik SCOP (zużycie prądu w ciągu roku lub sezonu grzewczego) czy SPF. Chcąc orientacyjnie oszacować roczne zużycie energii elektrycznej, należy sprawdzić tak zwaną średnią efektywność roczną pompy.

Ile kosztuje pompa ciepła – sprawdź dokładne wytyczne, dostępne w naszym artykule. 

Rachunki za energię elektryczną w domu z powietrzną pompą ciepła

Nowoczesne, dobrej jakości pompy ciepła posiadają klasę efektywności na poziomie 3,5 do 5,5. Oznacza to, że z 1 kWh pobranej energii pompa oddaje do układu grzewczego domu odpowiednio 3,5 – 5,5 kWh energii cieplnej.

Koszty związane z poborem energii elektrycznej można obliczyć stosując następujący wzór:

zużycie energii elektrycznej przez powietrzną pompę ciepła = zapotrzebowanie na ciepło / średnioroczny współczynnik pompy ciepła

Kluczową wartością jest tu wielkość zapotrzebowania na ciepło. To najbardziej indywidualny parametr zależny między innymi od trybu życia mieszkańców, liczby osób przebywających w domu, jakości i energochłonności wszystkich urządzeń domowych, lokalizacji budynku, rodzaju jego ocieplenia, zastosowanej wentylacji etc.

pompy ciepła montaż i serwis Łódź - Erco-Łódź

Ile może kosztować roczne zużycie prądu przez powietrzną pompę ciepła? To zależy od wielu czynników. 

Na potrzeby przykładu przyjmijmy, że mamy do czynienia z domem jednorodzinnym o powierzchni 150 m2, w którym mieszka 4-osobowa rodzina. Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową (ogrzewanie, wentylację i c.w.u.) wynosi około 12 000 kWh, natomiast współczynnik efektywności pompy (COP) 3,5. Pozwala nam to wykonać następujące działania – zapotrzebowanie na energię użytkową (12 000 kWh) dzieli się przez współczynnik efektywności pompy (3,5), co daje wynik wynoszący 3428,57 kWh – tyle właśnie prądu potrzebuje pobrać powietrzna pompa ciepła. Zużycie energii elektrycznej przez to urządzenie umożliwia natomiast dalsze wyliczenia, które pozwalają wykazać, jak duże oszczędności na rachunkach może przynieść wykorzystanie powietrznej pompy ciepła w domowej instalacji grzewczej.

Chcesz wiedzieć więcej? Sprawdź także, jak dobrać pompę ciepła do powierzchni domu

Zużycie prądu przez powietrzną pompę ciepła do ogrzewania i do podgrzewania wody

Do tych dwóch, zazwyczaj najbardziej energochłonnych procesów w gospodarstwie domowym, z powodzeniem można wykorzystać powietrzną pompę ciepła. Zużycie prądu w tych procesach jest zależne od indywidualnych potrzeb mieszkańców oraz warunków technicznych danego budynku takich, jak:

  • wentylacja grawitacyjna czy mechaniczna,
  • ogrzewanie podłogowe,
  • ogrzewanie grzejnikowe.

Poznaj także 5 mitów dotyczących pomp ciepła.

Powietrzna pompa ciepła – szacunkowe zużycie prądu

To, ile prądu zużywa powietrzna pompa ciepła do podgrzania c.w.u., zależy od:

  • warunków, w jakich pracuje urządzenie,
  • ilości potrzebnej wody,
  • temperatury wody,
  • rodzaju wentylacji,
  • i wielu innych czynników.

Pewne jest, że dobrze dobrana pompa może odzyskać do 70% ciepła z powietrza wentylacyjnego, używając go do podgrzania wody. W niektórych sytuacjach pozwala to na znaczne oszczędności – na przykład latem w domach, gdzie woda podgrzewana jest prądem. Dodatkową korzyścią jest jednoczesne schładzanie pomieszczeń w procesie odzyskiwania ciepła, jeżeli pompa pobiera ogrzane powietrze z ciepłych pomieszczeń (poddasza, kotłowni), a następnie schłodzone ponownie wdmuchuje.

Powietrzna pompa ciepła - Erco-Łódź

Zużycie prądu przez powietrzną pompę ciepła jest uzależnione od wielu czynników, w tym wielkości domu.

“Ciepłe powietrze” w technicznym rozumieniu tego słowa oznacza temperaturę powyżej -10°C. W zasadzie możliwy jest odzysk ciepła z powietrza o temperaturach znacznie niższych (nawet aż do zera bezwzględnego), ale opłacalność całej powietrznej instalacji w tych warunkach znacznie maleje.

Wodna pompa ciepła – zużycie prądu

Instalacje wykorzystujące odzyskiwanie ciepła z wód gruntowych są bardzo wydajne, nawet w przypadku większego zapotrzebowania na ciepło danego budynku. W tego typu instalacji nie tylko uwarunkowania wspomniane wcześniej i jakość samej pompy ciepła ma bezpośredni wpływ na zużycie energii elektrycznej. Znaczną role odgrywa też ukształtowanie terenu. Pobliskie duże zasoby wody (rzeka, jezioro, wysoki poziom wód gruntowych) i odpowiednie poprowadzenie całej instalacji – na przykład w taki sposób, aby nie było potrzeby pompowania wody na znacznie wyższy poziom, zmniejszają zużycie prądu i zwiększają wydajność systemu. Ta zaś jest godna uwagi, ponieważ prawidłowo dobrana i zamontowana wodna pompa ciepła ma najwyższy wskaźnik efektowności spośród wszystkich rodzajów pomp sięgający do 6,5.

Warto pamiętać, że wszystkie instalacje pompy ciepła bazują na odnawialnych źródłach energii. To sprawia, że początkowo wysokie koszty montażu całego układu mogą być w dużej części dofinansowane.