Blog

Otrzymasz od nas szczegółowe informacje na temat naszych produktów i usług.

Montaż pompy ciepła to bardzo istotny etap, który w dużej mierze warunkuje prawidłowe działanie całego systemu – nawet najlepsze urządzenie stwarza bowiem ryzyko awarii, jeżeli zostanie zainstalowane w nieprawidłowy sposób. Z tego artykułu dowiesz się, na jakie rzeczy warto zwrócić uwagę, planując założenie pompy: między innymi jakie uprawnienia są potrzebne do montażu pomp ciepła lub czy bufor stanowi zawsze niezbędny element instalacji.

Rodzaj pompy ciepła warunkuje sposób montażu

Przebieg montażu pompy ciepła i stopień jego skomplikowania są w dużej mierze zależne od rodzaju instalowanego urządzenia. Przykładowo, montaż pompy ciepła powietrze-woda lub powietrze-powietrze wymaga znacznie mniejszych nakładów czasu, pracy i pieniędzy, niż instalacja urządzenia z wymiennikiem gruntowym (chociażby ze względu na brak konieczności uzyskania odpowiednich ekspertyz dotyczących działki czy wykonania odwiertów). Natomiast montaż pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej jest łatwiejszy, niż urządzeń, które mają jednocześnie zapewniać ogrzewanie w budynku.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o typach pomp ciepła i różnicach w sposobie ich montażu, zajrzyj do naszego artykułuRodzaje pomp ciepła – co trzeba wiedzieć?”.

Jakie uprawnienia do montażu pomp ciepła?

Montaż pomp ciepła może, choć nie musi, wymagać posiadania przez instalatora określonych uprawnień. Są one zależne między innymi od rodzaju urządzenia, ale także od towarzyszących instalacji okoliczności. Przykładowo, w celu otrzymania dotacji “Prosument” należy wybrać usługi instalatora posiadającego uprawnienia udzielone przez Urząd Dozoru Technicznego – nie dotyczy to natomiast innego państwowego programu – “Czyste powietrze”. Uprawnienia konieczne do montażu pomp ciepła zależą też od zastosowanych technologii: na przykład urządzenia wykorzystujące f-gazy (takie jak pompy typu split) muszą być instalowane przez osoby posiadające specjalny certyfikat f-gazowy od UDT (podobnie jest zresztą w przypadku klimatyzacji czy sprzętu chłodniczego).

Pompy ciepła z montażem – czy to zawsze najlepszy wybór?

Niektóre firmy oferują od razu pompy ciepła z montażem. W wielu przypadkach to świetne rozwiązanie, które pozwala obniżyć koszty całej inwestycji poprzez powierzenie jak najmniejszej ilości prac różnym podwykonawcom. Warto jednak pamiętać, by zawsze zapytać o kompetencje instalatora i upewnić się, że posiada on kwalifikacje do montażu pompy ciepła danego rodzaju. Utrata gwarancji następuje w przypadku  montażu lub obsługi klimatyzatora przez firmę, która nie jest autoryzowana przez producenta, dlatego bardzo ważne, aby zweryfikować czy dana firma ma autoryzację producenta.

Pompa ciepła – montaż tylko w odpowiednim miejscu!

Instalacja pompy ciepła w odpowiednim miejscu - erco-lodz.pl

Pompy ciepła z jednostką zewnętrzną (na przykład pracujące w układzie powietrze-woda) powinny zostać zainstalowane w odpowiednim położeniu. Pozwoli to zapewnić optymalne warunki do pracy urządzenia i zapobiec ewentualnym uciążliwościom, na przykład tym związanym z hałasem. W przypadku montażu pomp ciepła powietrze-woda, jednostka zewnętrzna powinna znaleźć się przynajmniej pół metra nad ziemią (ze względu na możliwe opady śniegu), co najmniej 30 centymetrów od ściany budynku (by zapewnić wentylację) oraz minimalnie 4 metry od okien pomieszczeń sypialnych (aby uniknąć hałasu, gdy będą one otwarte). Montaż pompy ciepła typu split musi dodatkowo uwzględniać położenie jednostki wewnętrznej, która w większości modeli powinna znajdować się najwyżej 12 do 15 metrów (długość przyłączy chłodniczych, nie odległość w linii prostej) od modułu zewnętrznego

Instalacja elektryczna a pompy ciepła – prawidłowy montaż

Montaż pompy ciepła jest związany z koniecznością podłączenia do instalacji elektrycznej – dotyczy to zarówno instalacji w nowo wybudowanych domach, jak i w starych budynkach. Doprowadzone przyłącze elektryczne powinno zostać wykonane przy użyciu przewodów elektrycznych o odpowiednim przekroju, a cały system musi być chroniony właściwie dobranym zabezpieczeniem antyprzepięciowym. W przypadku modeli pracujących w systemie monoenergetycznym z grzałką, niezbędne jest dodatkowo doprowadzenie odpowiednich przewodów, których typ zależny jest od mocy grzałek (do 3 kW stosuje się kable trójżyłowe, natomiast powyżej tej wartości – pięciożyłowe).

Kontrola nad zużyciem energii

Ilość prądu pobieranego przez pompę ciepła można łatwo kontrolować, montując przy urządzeniu podlicznik zużycia energii elektrycznej.

Bufor – czy jest potrzebny przy montażu pompy ciepła?

Zbiornik buforowy magazynuje wodę grzewczą, zanim trafi ona do instalacji (woda może być też dodatkowo dogrzewana, jeśli bufor posiada własny wymiennik ciepła). Konieczność zastosowania takiego rozwiązania to skomplikowana kwestia: generalnie przyjmuje się, że zawsze warto stosować bufor w starych instalacjach, domach wyposażonych w tradycyjne grzejniki czy w momencie, gdy w budynku wydzielone są obiegi z wodą o różnej temperaturze, natomiast w innych przypadkach decyzja podejmowana jest indywidualnie, po konsultacji z ekspertem. Montaż pompy ciepła z buforem jest nieco droższy, jednak dzięki niemu cały system pracuje w bardziej elastyczny sposób, dlatego warto rozważyć takie rozwiązanie.

Montaż pompy ciepła – skorzystaj z pomocy ekspertów

Samodzielny montaż pompy ciepła to karkołomne zadanie, które wiąże się z wieloma wyzwaniami, a ewentualne niedociągnięcia mogą skutkować problemami z działaniem układu grzewczego, utratą gwarancji na pompę czy nawet stworzeniem zagrożenia dla zdrowia i życia (na przykład podczas podłączania urządzenia do instalacji elektrycznej). Dlatego nawet w przypadku zakupu ze źródła, które nie oferuje usług instalacyjnych, warto zamówić montaż pompy ciepła u profesjonalnego instalatora. Wybór takiej opcji jest gwarancją solidnie i bezpiecznie wykonanej pracy.

Jeżeli szukasz firmy montującej pompy ciepła w Łodzi – Skontaktuj się z nami!